אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר מתן תורה – שיעור 7 – אותיות יג-יד