אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר מתן תורה – שיעור 6 – אות יב