אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר מתן תורה – שיעור 5 – אותיות ט-יא