אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר מתן תורה – שיעור 4 – אותיות ז-ח