אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר מתן תורה – שיעור 3 – אות ו