אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר מתן תורה – שיעור 2 – אותיות ד-ה