אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר מתן תורה – שיעור 1 – אותיות א-ג