אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר הערבות – שיעור 1 – אותיות א-יז