אור פנימי – הרב דניאל שוסטר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 2 – אותיות ח-יב