אור פנימי – הרב דניאל שוסטר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 3 – אותיות יג-טז