נקודות של אור שיעור 11 חורבן ותקומת בית המקדש באור פנימיות התורה