הרב משה ארמוני – על "נקודת אמת" – הרב אשר אליהו גרליץ