מהי נקודת אמת? הרב אשר אליהו גרליץ – קורס נקודת אמת