תע"ס חלק ז' – 70 – שאלות ותשובות שאלה קל"א – הרב גוטליב