שולחנו של אדם צריך להיות בנקיות – מאמרי הלב 73 תשמ"ח מאמר כ"ב חלק ג – הרב גוטליב