שולחנו של אדם צריך להיות בנקיות – מאמרי הלב 72 תשמ"ח מאמר כ"ב חלק ב – הרב גוטליב