הקב"ה מלובש במצוות והקב"ה הוא עצמו התורה – שיעור בספר התניא – פרק כ'ג – 27 – הרב גוטליב