כל המחשבות המטונפות באות מאת ה' – אגרות קודש 09 – הרב גוטליב