קין והבל ושת – זוהר חדש בראשית – 167 – אות תתל"ג – הרב גוטליב