תע"ס חלק ז' – 69 – שאלות ותשובות שאלה קכ"ב – הרב גוטליב