אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר הערבות – שיעור 3 – אותיות כב-כח