אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר הערבות – שיעור 2 – אותיות יח-כב