כיצד זוכה האדם לדביקות אמיתית בבורא? מאמר לסיום הזוהר (שיעור 4 בסדרה החדשה)