כיצד זוכה האדם לדביקות אמיתית בבורא? מאמר לסיום הזוהר (שיעור 3 בסדרה החדשה)