קניתי איש את ה' – זוהר חדש בראשית – 164 – אות תת"כג – הרב גוטליב