הצדיקים שמענים את הקב"ה עם השטויות שלהם – אגרות קודש 08 – הרב גוטליב