הצדיקים שמענים את הקב"ה עם השטויות שלהם – אגרות קודש 07 – הרב גוטליב