קול אלקים מתהלך בתוך הגן – זוהר חדש בראשית – 159 – אות תשצ"א – הרב גוטליב