תע"ס חלק ז' – 59 – לוח התשובות לפירוש המילים אות ב' – הרב גוטליב