ההבדלים בין המלכים – תע"ס חלק ז' – 58 – סיבה ומסובב אות י"ד – הרב גוטליב