הבחן בין נפש הבהמית לנפש האלוקית – מאמרי הלב 55 תשמ"ח מאמר י"ז חלק ב – הרב גוטליב