העבודה בגן העדן – זוהר חדש בראשית – 156 – אות תשע"ו – הרב גוטליב