אסון הקצינים – התאונה המחרידה של הרג הקצינים היהודים ע"י קצין יהודי – הרב גוטליב