תע"ס חלק ז' – 55 – סדר סיבה ומסובב אות ד' – י"ב פעולות במלכי דחג"ת – הרב גוטליב