מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו – מאמרי הלב 50 – מאמרים תשמח מאמר ט"ז חלק י"א – הרב גוטליב