הטיפ היומי #98, ילפעמים היצר בא לאדם ומייאש אותו אומר לו כלום לא יצא ממך…