הלימוד היומי #50 – הלכה, זוהר ותע"ס ב- 15 דקות,כד' שבט התשע"ט, 30-1-2019