הטיפ היומי #85, עניין יציאת מצרים הוא עניין היסודי והמרכזי ביותר בתורה ובמצוות