סעודת ר"ח שבט התשע"ט, האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א