הטיפ היומי 58, ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך ואפילו נוטל את נפשך…