סעודת ר"ח כסלו התשע"ט, האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א