הטיפ היומי – 45, "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני ה' רופאך"