הטיפ היומי – 44, אפילו יש לאדם רגע אחד ביום שחושב על הבורא, כבר צריך להיות בשמחה