הטיפ היומי – 32, אלא היית שמחה לפניו כיום שנבראו שמיים וארץ