סעודת ר"ח אלול התשע"ח, האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א