הטיפ היומי – 31, אומרים חכמינו ז"ל למה נקרא שם ההר סיני? שירדה שנאה לאומות העולם