יהי רצון מלפניך – הלא הבורא רוצה?| סודות מחדרו של בעל הסולם – שיעור 28 (שמעתי א מאמר י"ב) הרב גוטליב