גן בעדן – זוהר חדש בראשית – 148 – אות תשמ"א – הרב גוטליב