האהבה והיראה קרובים אליך מאוד – שיעור בספר התניא – פרק י'ח – 22 – הרב גוטליב