הגדלות העצומה של בעל הסולם – אגרות קודש 03 – אגרת ג' – הרב גוטליב